Központi telefon: +36 (30) 997-9372 | +36 (1) 385-0842 | Szerviz ügyelet: +36 (30) 865-8752 info@melde.hu
melde logó

Innovatív, intelligens tűzelőrejelző rendszer segíti a zárlati tüzek megelőzését

Innovatív tűz előrejelző rendszer segíti a villamos eredetű (zárlati) tüzek megelőzését, a tűzjelző rendszerek működését, üzembiztonságát és karbantartását.

A Melde Kft. és a Sonrisa Kft. konzorcium projektjének célja egy olyan innovatív, intelligens tűzelőrejelző rendszer kutatás-fejlesztése volt, amely képes a villamos eredetű (zárlati) tüzek előrejelzésére, a tűzjelző rendszerek innovatív üzemeltetésére, üzembiztonságának megteremtésére, karbantartásának támogatására. A tűzjelző érzékelők által folyamatos mérési ciklusokban mért részecske koncentráció adatok elemzésével, a koncentráció változások tendenciájának vizsgálatával az eddigieknél hatékonyabb tűzjelzés technikai megoldást lehet elérni. Érzékelőnként gyűjtve az egymást követő mérési ciklusokban mért digitalizált analóg részecske koncentráció adatokat, azok változása esetén a változásra jellemző részecske/idő koncentráció jelleggörbét generálva, majd azt a programban elhelyezett referencia jelleggörbékkel összehasonlítva von le a rendszer következtetéseket arról, hogy az adott detektoron mért változási jelleggörbe jellemző-e valamely típusú kezdődő tűz kezdődő füstképződési jelleggörbéjére. A tűz előrejelző rendszer tűzjelző központhoz kapcsolódó mikroszámítógépes kommunikációs modulja internet hálózaton keresztül küldi az adatokat a központi adatfeldolgozó szerverbe, amely azokat feldolgozza. Nem csak a tűz kialakulásának megelőzése a cél, hanem annak az időbeli előnynek a megszerzése is, amelyet az előrejelző rendszer technikai adottságai biztosítanak. Az előrejelző rendszer fontossága nem csak a kitörő tűzre vonatkozó predikcióra korlátozódik, hanem a prognosztikai üzenet megjelenését követően a kontroll, felügyelet (őrzésvédelmi felügyelet), felderítés és beavatkozás időigényének a maximalizált csökkentése is jelentős szempont. Az innovatív tűz előrejelző rendszer nem csak a zárlati tüzek megelőzésére szolgál, hanem további számos működési, üzembiztonsági és karbantartási tanácsadó funkcióval rendelkezik.

Az innovatív tűz előrejelző rendszer gyárak, raktárak, csarnokok, irodaházak, logisztikai központok, bevásárlóközpontok, kórházak, biztosítótársaságok, illetve bármilyen intézmény, szervezet számára hasznos, ahol fontos az életvédelem, a kár- és baleset megelőzés. Alkalmazásával a zárlati tüzek még kialakulásuk előtt megelőzhetők, szakszerű beavatkozással az esetleges tűzesetekből származó nagy vagyoni károk, személyi balesetek, sérülések is elkerülhetők, csökkenthetők.

Schreiber Gábor, projektvezető
tel: 06-30-941-8144, e-mail: gschreiber@melde.hu